راهی برای ارتباط بیشتر و موثرتر همکاران ریاضی داخل و خارج استان سیستان و بلوچستان
Header

دوره ضمن خدمت گروه ریاضی استان با عنوان ارزشیابی عملکردی

بهمن ۱۷ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سرگروه آموزشی درس ریاضی دوره اول متوسطه در دسته‌بندی نشده

مکان :دبیرستان فرهیختگان دانش ناحیه ۲ زاهدان

تاریخ :دی ماه ۹۷

حاضرین:دبیران ریاضی ناحیه یک  ودوزاهدان ومیرجاوه ونصرت آباد وعشایر

رئوس مطالب:

الف)تاریخ ۲۴/۱۰/۹۷

۱-تلاوتی آیاتی از قرآن مجید

۲- ارائه مطلب پیرامون نظریه های یادگیری وتکالیف آغازگر وتکالیف عملکردی وارائه چندنمونه سوال عملکردی توسط آقای باقری سرگروه استان

۳-ارائه سخنرانی توسط آقای پورملایی پیرامون مدیریت کلاس ودانش آموزمحور

۴-ارائه پاور ومطلب سنجش عملکردی وموقعیت محور توسط خانم راشکی رابط دبیرخانه سنجش وارزشیابی

۵-گروه بندی همکاران برای حل سوال عملکردی وموقعیت محور وبررسی پاسخهای ارائه شده

ب)۲۵/۱۰/۹۷

۱-ارائه پاسخ سوال عملکردی

۲-ارائه پاور روشهای  نوین تدریس توسط آقای جعفری ازگروه استان

۳-سخنرانی آقای قاسمی سرگروه نظارت بالینی وراهنمایی پیرامون نظارت بالینی

۴-بررسی روشهای نوین سنجش توسط خانم کلبعلی دبیرریاضی ناحیه ۲زاهدان

۵-بررسی علل افت ریاضی درمتوسطه اول

۶- بررسی سوال عملکردی توسط گروه های همکاران

 

ج)۲۶/۱۰/۹۷

۱-آموزش کاربرد ریاضی درزندگی وارائه مثالهای متنوع توسط آقای سلیمانی مقدم ازناحیه ۲زاهدان

۲-بررسی آزمونهای عملکردی توسط خانم مرادقلی ازناحیه ۱ زاهدان

۳- توضیح برنامه های دبیرخانه وفعالیتهای همکاران توسط خانم دشتی زاده

۴-ارائه روش تدریس هندسه هم نهشتی مثلثها پایه هشتم واستدلال نهم وتبدیلات هندسی هفتم توسط آقای زیرکاری ازناحیه ۱ زاهدان

۵- حل سوال عملکردی توسط همکاران وبررسی پاسخ های ارائه شده

۶- درخواست ارائه کارارزشیابی تکوینی با رویکرد آزمون عملکردی وموقعیت محورتوسط همکاران تا پایان سال

شما می‌توانید ما را دنبال کنید از خوراک RSS 2.0 دیدگاه و بازتاب/بازخوان در حال حاضر بسته‌شده‌اند.